Moje ulubione
0
Moje ulubione

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązki przewidziane w RODO (czyli: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) nakazują nam przekazanie następujących informacji:
 1. Administratorem Danych Osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji wskazanych niżej celów jest: M Development Sp. z o. o. Sp. J., z siedzibą: 15-091 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 15B lok 19.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych ściśle z działalnością Administratora Danych oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, adekwatnie do sytuacji, czyli:
  1. w związku z realizowanymi umowami bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO)
  2. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością, co uznajemy za uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO)
  3. do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
  4. do kontaktów informacyjnych w ramach marketingu własnych usług i produktów, co uznajemy za uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) – chyba że złożą Państwo skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania w tym celu
  5. w celu rozpatrzenia oraz obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust 1 lit b) oraz f) RODO.
  6. do celów rekrutacyjnych oraz w związku z obowiązkami dotyczącymi pracodawcy (również w zakresie obowiązków wynikających z realizacji umów o dzieło, zlecenia, stażu itp.) – na podstawie podpisanych umów cywilnoprawnych (art 6 ust 1 lit b) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
  7. w pozostałych celach (jak np. subskrypcja newslettera), na podstawie udzielonej zgody (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 3. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne, księgowe lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.
 4. ADO nie stosuje profilowania.
 5. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 6. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 7. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych co do zasady jest dobrowolne – chyba że obowiązek ich podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, o czym będziecie Państwo poinformowani.
Zostałeś zapisany do Newslettera
Dziękujemy!
Newsletter został aktywowany.
Zostałeś wypisany z listy Newslettera
Subskrypcja została anulowana.
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny naszym partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali podczas korzystania z ich usług. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz samodzielnie zarządzać zgodami, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.